Suudi Arabistan YAMAMA Çimento Fabrikası Projesi

Suudi Arabistan YAMAMA Çimento Fabrikası Projesi

Projenin ana kapsamı Gama Industry Arabia Ltd. (GIAL) ve Alman Polysius AG firmalarının, işveren Yamama Saudi Cement Company’e karşı birlikte üstlendiği, Yamama Cement Company’nin Riyad şehrindeki mevcut fabrikasında 10.000 ton/gün klinker üretim kapasiteli 7 no’lu Çimento Üretim Hattının anahtar teslimi yapım işidir.

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. olarak bu projenin kapsamında bulunan ve aşağıda belirtilen yapıların mimari, betonarme, çelik konstrüksiyon ve yer altı topraklama tasarımlarının yapılması işlerini yürütmekteyiz. Özellikle çelik konstrüksiyon projelerinin hazırlanmasında kendi firmamızca hazırlanan Comosys programı kullanılmaktadır.

Prokon Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. kapsamında tasarımları yapılan yapılar:

Compound Sistem Yapıları: Boru taşıyıcı mesnetleri, Fan temelleri, Elektro-filtre taşıyıcı yapıları ve Elektrik-Trafo binalarından oluşmaktadır.

Raw Meal (Farin) Siloları:  İki adet 18m çapında ve 64m yüksekliğinde betonarme silo yapısı art-germeli taşıyıcı sistem olarak tasarlanmaktadır. Bu kapsamda bulunan yapılar iki adet silo, bunların çatısında bulunan ve iki siloyu birbirine bağlayan Çelik Penthouse binası, merdiven kulesi ve kompresör binalarından oluşmaktadır.

Pre-Heater (Ön Isıtıcı) Kulesi: Çelik konstrüksiyon kulenin ebatları; planda 21m genişliğinde, 36m uzunluğunda ve temelden yüksekliği 156m’dir. Yapıda ayrıca Elektrik-Trafo binası ile merdiven kulesi yer almaktadır. Benzerleri içinde en yüksek kulelerden birisidir.

Döner Fırın Temelleri: Döner Fırın mantosunu ve tersiyer hava borusunu taşıyan üç adet betonarme ayak, çelik yürüme yolu platformları, çelik merdiven yapısı ve kompresör odasından oluşmaktadır.

By-pass Sistem Binaları: By-pass sistem binası planda 13m x 7m ebatlarında ve 54m yüksekliğinde çelik konstrüksiyon yapı, betonarme kompresör binası ve Elektro-filtre taşıyıcısı çelik konstrüksiyon yapıdan oluşmaktadır. Ayrıca bu yapı içerisinde bulunan iki adet 6.5m çapında ve 20m yüksekliğinde çelik By-pass bunkeri tarafımızca tasarlanmaktadır.

Klinker Soğutma Ünitesi: Betonarme ve Çelik konstrüksiyon karma taşıyıcı sistem olarak tasarlanan yapı, planda 48m x 28m ebatlarında ve 24m yüksekliğindedir. Bu bölgede ayrıca baca temelleri, Fan temelleri, Boru mesnetleri ve Elektrik-Trafo binaları ile Elektro-filtre taşıyıcı yapıları da bulunmaktadır.

Klinker Taşıyıcı Sistemleri: Bu kapsamda çeşitli ebatlarda Klinker nakil konveyör sistemleri taşıyıcıları ve transfer kuleleri taşıyıcı sistemleri, betonarme ve çelik konstrüksiyon olarak tasarlanmaktadır.

Klinker Siloları: İki adet 50.000 tonluk, 32m çapında ve 69m yüksekliğinde Klinker silosu betonarme art-germeli taşıyıcı sistem olarak tasarlanmaktadır. Siloların içerisinde transfer galerileri bulunmakta ve çatı taşıyıcı sistemi ile penthouse yapıları çelik taşıyıcı sistemlerden oluşmaktadır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistem merdiven ve asansör kulesi bu yapıya hizmet vermektedir. Bu silolara bağlanan konveyörlerden oluşan klinker nakil sistemleri taşıyıcıları da kapsamımızda tasarlanmaktadır.

Merkez Kontrol Binası (CCR): Betonarme taşıyıcı sistem olarak tasarlanan yapı ebatları planda 12m x 18m ve 16m yüksekliğindedir. Bina içerisinde çeşitli kontrol odaları ve laboratuvar bölümleri bulunmaktadır.

Kablo Galerileri: Sözleşme kapsamında olan yapıları kapsayacak şekilde planlanan yeraltı kablo galerileri betonarme olarak tasarlanmaktadır.

Elektrik Yeraltı Topraklama Projeleri: GIAL sözleşmesi kapsamında bulunan bütün yapıların yeraltı elektrik topraklama projeleri şirketimiz kapsamında tasarlanmaktadır.

Yollar ve Kaplamalar: GIAL sözleşmesi kapsamında bulunan bütün yapıları kapsayacak şekilde yollar ve kaplama tasarımları şirketimiz kapsamındadır.

Çeşitli Yapılar: Yukarıda belirtilen yapılar haricinde çeşitli miktarda Elektrik-trafo binaları, kompresör odaları, Boru mesnetleri taşıyıcıları, tünel gibi yapılar ayrıca şirketimiz kapsamında tasarlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.