Yapı Dünyası Dergisi Yayım ve Yazım Kuralları

Bilimsel Makale, Teknik Makale, Makale
• Yapı Dünyası Dergisinde yayımlanacak “Bilimsel Makale, Teknik Makale ve Makale”ler, daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
• Dergimizde hakemler tarafından incelenmiş makaleler, onaylandıktan sonra yayımlanır.
• Hakemlerin görüşleri doğrultusunda, varsa düzeltmeler editör tarafından yazarlara bildirilir. Bu yazılar, düzeltmeler yazarlarınca yapıldıktan sonra, yayımlanır.
• Dergimizde yayımlanması istenen makalelerle ilgili her türlü yazışma, yapidunyasi@gmail.com adresine yapılmalıdır.
• Yazılar Word dosyasında tek sütuna yazılmalıdır.
• Yazının başlığı, yazarların adları, çalıştıkları kurum adresleri, e-posta adresleri, cep telefonu numaraları yazıda yer almalıdır.
• Yazıya Türkçe; “özet”, “anahtar kelime” ve İngilizce; “title”, “abstract”, “keywords” eklenmelidir.
• Bilimsel ve Teknik yazılarıda, mutlaka giriş ve sonuç bölümleri bulunmalıdır.
• Yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar, metin içerisinde geçiş sırasına göre “kaynaklar” başlığı altında verilmelidir.
• Yazı içinde kaynağa değinme [1] şeklinde olmalıdır.
• Ana başlıkların baş harfleri büyük harfle yazılmalı ve numaralandırılmalıdır.
• Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar; tabloların üzerinde, şekillerin ise altlarında yer almalıdır.
• Yazıların tamamında Uluslararası Birim Sistemi (SI) kullanılmalıdır.
• Ondalık kesirler nokta ile (12.2) şeklinde, basamaklar ise virgülle (144,000) şeklinde gösterilmelidir.
• Denklemler numaralandırılmalı ve (1) şeklinde satırın sağ tarafında gösterilmelidir.
• Yazıların sonunda yazarların kısa özgeçmişleri ve fotoğrafları olmalıdır.
• Yazıların içeriği, üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak şekilde olmamalıdır.
• Çeviri veya derleme yazılarda, ilgilisince gerekli izinlerin alınması, yazarının, yayımlandığı derginin ve kaynaklarının belirtilmesi zorunludur.

Görüş, İzlenim, Yorum Yazıları
• Yapı Dünyası Dergisinin yayım yaptığı sektörü ilgilendireceği düşünülen konularda görüş, yorum, etkinlik izlenimleri yazılarına, yazı işlerimizin değerlendirmesi sonucu dergide yer verilebilir.
• Gönderilecek yazının, başka yayınlara gönderilmemiş ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.
• Her türlü yazışma yapidunyasi@gmail.com adresine yapılmalıdır.

Haberler
• Yapı Dünyası Dergisinde yayımlanmak için, yazı işlerimiz tarafından hazırlanması istenen haberler için, etkinlikten en az bir hafta önce basın daveti yapılmalıdır.
• Sektör ve halkla ilişkiler firmaları tarafından gönderilen haber bültenlerdeki içeriğin, yazı işlerimiz tarafından (içerik-yazım kuralları-güncellik gözetilerek) düzeltilebileceği bilinmelidir.
• Haberler güncel ve yeni olmalıdır.
• Haberin içeriği, üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak şekilde olmamalıdır.
• Haberde kullanılacak fotoğrafların çözünürlüğü (300 dpi) olmalıdır.
• Haberin başlığı uzun olmamalıdır.
• Haberde, gerekli görülen düzeltmeler varsa yapıldıktan sonra yayımlanır.
• Her türlü yazışma yapidunyasi@gmail.com adresine yapılmalıdır.

Ürün Tanıtımları
• Yapı Dünyası Dergisinde editör tarafından incelenmiş ürün tanıtımları yayınlanır.
• Ürün tanıtımlarının içeriği üçüncü şahıslara cevap hakkı doğuracak şekilde olmamalıdır.
• Sektör ve halkla ilişkiler firmaları tarafından gönderilen ürün tanıtımlarının içeriği, yazı işlerimiz tarafından (içerik-yazım kuralları-güncellik gözetilerek) düzeltilebileceği bilinmelidir.
• Tanıtım için gönderilen fotoğrafların çözünürlüğü (300 dpi) olmalıdır.
• Her türlü yazışma, yapidunyasi@gmail.com adresine yapılmalıdır