Yüzer GES Meclis’ten Geçti

Maden ve Enerji Sektöründe Yeni Düzenlemeler İçeren Torba Yasa Meclis’te Kabul Edilerek Yasalaştı

Genel Kurul’dan dün akşam geçen yeni düzenlemeyle barajlar ve yapay göller üzerinde yüzer güneş enerjisi santralleri (GES) kurulacak. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri dışında olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin bazı bölümleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji alanı olarak ilan edilecek. Bu alanlarda imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek.

Doğal Gaz Piyasası Yasasına “doğal gazın sıvılaştırılması” tanımı eklendi. Böylece Türkiye’deki şirketler, hem yerli üretim hem de ithal doğal gazın sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak satabilecek.

Enerji verimliliği projelerinin desteklenmesi, enerji veya karbon yoğunluğunun veya spesifik enerji tüketimin azaltılmasıyla ilgili uygulamalara yönelik ilkeler belirlendi. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30 oranında desteklenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir